blog Archives - Việt Bim Coder

[Revit Tutorial] Tổng quan về Family Revit

I. Famliy Revit là gì Family là tập hợp các thành phần có liên kết với nhau  (gọi là Component), tạo thành một đối tượng trong mô hình dự án Revit. Một family có thể có nhiều loại, để xác định các kích thước, vật liệu, thông tin hiển thị cũng như thông tin lưu trữ khác. Ví dụ: family là component để định nghĩa dầm, cột, cửa số, thang bộ, các thiết bị, nội thất … Bất kì thay đối nào đến một loại của Family sẽ cập nhập…

Đọc thêm

[REVIT API TASK] TẠO ADD-IN REBAR BEAM – TẠO THÉP DẦM TỰ ĐỘNG (PHẦN 3: TRUY XUẤT TRỤC TỌA ĐỘ)

Tiếp tục series add-in Rebar Beam, ở phần 3 mình sẽ hướng dẫn truy xuất trục tọa độ của đối tượng dầm. Các bài còn lại trong series: Phần 1: Chọn đối tượng Phần 2: Truy xuất kích thước hình học Phần 4: Truy xuất tọa độ tiết diện Kích thước hình học: Width, Heigth, Length đại hiện cho chiều rộng, chiều cao và chiều dài của dầm. Hệ tọa độ địa phương: Kiểu dữ liệu XYZ chứa 3 giá trị X, Y, Z đại diện cho giá trị tọa…

Đọc thêm