C# căn bản Archives - Việt Bim Coder

[REVIT API TASK] TẠO ADD-IN REBAR BEAM – TẠO THÉP DẦM TỰ ĐỘNG (PHẦN 2.1: TRUY XUẤT KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC)

Tiếp tục series add-in Rebar Beam, ở phần 2 mình sẽ hướng dẫn truy xuất các thông tin hình học cơ bản của đối tượng dầm. Các bài còn lại trong series: Phần 1: Chọn đối tượng Khái niệm: Thông tin hình học của dầm cần truy xuất gồm 2 phần: kích thước hình học và hệ tọa độ địa phương của dầm. Kích thước hình học: Width, Height, Length đại hiện cho chiều rộng, chiều cao và chiều dài của dầm. Hệ tọa độ địa phương: Kiểu dữ liệu…

Đọc thêm

[REVIT API TASK] TẠO ADD-IN REBAR BEAM – TẠO THÉP DẦM TỰ ĐỘNG (PHẦN 1: CHỌN ĐỐI TƯỢNG)

Mình xin chia sẻ một series bài viết về dự án Add-in RebarBeam (Tạo thép dầm tự động). Qua series này, các bạn sẽ nắm được trình tự tạo thành một add-in, tư duy thuật toán cũng như các ý tưởng phát triển dự án. Các bài còn lại trong series: Phần 2.1: Truy xuất kích thước hình học Khởi tạo dự án Các bạn có thể tham khảo bài viết sau để nằm được các bước khởi tạo dự án: https://vietbimcoder.com/revitapifirststep/ (Lưu ý: Ở dự án này mình sử…

Đọc thêm

[Revit API] Thủ Thuật Lập Trình : Singleton và trung tâm hóa lưu trữ dữ liệu

Singleton là một khuôn mẫu lập trình được định nghĩa để trung tâm hóa việc lưu trữ dữ liệu, giúp bạn truy xuất và xử lý dữ liệu một cách dễ dàng. Singleton đem lại hiệu quả rõ rệt khi bạn muốn quản lý có hệ thống trong một dự án phức tạp. 1.      Khái niệm ban đầu Một singleton là một Class cho phép chỉ tồn tại một thể hiện của nó được tạo. Thể hiện Singleton tồn tại khi ứng dụng nằm trong bộ nhớ, và lưu trữ…

Đọc thêm