Add-in Auto CountTile_Tự động đếm và thống kê gạch shopdrawing Revit

Auto CountTile Revit 2017 Xuất phát từ nhu cầu  thực tế từ phòng BIM của một công ty hàng đầu VN,  add-in dưới đây được vietbimcoder tạo ra để tự động đếm và thống kê số lượng viên gạch trong từng ô sàn, từng viên gạch nhận thông số theo tường và sàn, rất chi tiết và cụ thể, khối lượng chính xác tuyệt đối, chạy cả đối với file Link. Chỉ với 1 Click chuột chúng ta đã có thể loại bỏ được quá trình gần như không thể…

Đọc thêm