Gán Revision Cho Sheet Hàng Loạt | VietBimCoder
Dynamo 

[Dynamo Task] Gán Revision Hàng Loạt Cho Sheet Hàng Loạt

Đây là 1 task nhỏ rất đơn giản nhưng lại hiệu quả nhất là với những dự án số lượng sheet vô cùng lớn

  • Packet cần có: Archilab

*Lưu ý:-  là sẽ có trường hợp Node không cập nhập khi số lượng sheet thay đổi thì bạn có thể xóa Node đi và tạo lại.

– Mỗi lần thay đổi (thêm/bớt) revision thì switch giá trị True/False node như hình dưới

 

Kết quả đạt được là tất cả các Sheet đều được gán số lượng revision (ví dụ bên dưới là 3) theo yêu cầu

 

Link down Graph : http://www.mediafire.com/file/ifrba3w66ac2jnj/Revision_to_Sheets_VietBimCoder.dyn/file

Bài viết liên quan

Leave a Comment