Huỳnh Trần Đan Hy - Việt Bim Coder

Huỳnh Trần Đan Hy

Tìm hiểu về BIM và revit từ những năm còn học đại học (2008 – nay), từ khi bắt đầu đi làm đã tham gia vào các dự án vẽ bằng revit và ứng dụng revit vào thực tế.

Từ năm 2016 bắt đầu tìm hiểu về lập trình Dynamo và lập trình Revit API, cũng như một số ngôn ngữ lập trình khác như C#, Python, WPF…

Tự viết nên nhiều chương trình Dynamo cũng như add-in phục vụ cho công ty giúp cho công việc hiệu quả hơn.

Thông tin học vấn:

Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng trường đại học Tôn Đức Thắng.

Kinh nghiệm bản thân:

Ứng dụng vẽ revit vào các công trình kiến trúc, MEP, kết cấu…

Lập trình Dynamo và revit Add-in. Viết blueprint phần mềm Unreal 4 cho game tại công ty Úc.


Sản phẩm tiêu biểu:

  • Add-in: tự động vẽ cột, dầm, sàn từ Autocad.
  • Add-in: in bảng vẽ, xuất file PDF, Autocad, Revit và tự động đóng file nén.
  • Add-in: tự động tag thép, dim các mặt cắt ngang và dọc dầm.
  • Add-in: chuyển từ file IFC sang các cấu kiện trong Revit.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment