Khóa học lập trình VBA cho Autocad - Việt Bim Coder

Khóa học lập trình VBA cho Autocad


Mô tả khóa học


Khóa học dành cho các bạn đam mê lập trình cũng như muốn cải thiện công cụ Autocad bằng việc viết ra các lisp chạy trên nền autocad với ngôn ngữ VBA. Chỉ với một lần tạo bạn đã có được một “tool” hỗ trợ cho công việc cực kì hiệu quả, công việc sẽ trở nên nhàn hạ, level sử dụng Cad từ đó cũng được nâng lên rõ rệt.

 

 

 

 

Khóa học này dành cho đối tượng nào ?


Mong muốn master autocad với các Lisp tự tạo
Đam mê lập trình ứng dụng cho công việc
Cải thiện hiệu suất công việc, bỏ đi những thao tác rườm rà lặp đi lặp lại

Những gì đạt được sau khóa học


 • Khả năng lập trình ứng dụng sử dụng ngôn ngữ VBA trên nền autocad, tạo ra các tool hỗ trợ công việc nhanh chóng hiệu quả
 • Khả năng tư duy logic, giải quyết các bài toán xử lý dữ liệu và tự động.
 • Bước đệm để tiếp cận và tích hợp các công nghệ khác.

Chương trình học


Buổi 1

Lessons

 • Cài đặt Module VBA Enabler cho Cad-
 • Tổng quan về VBA cho Autocad
 • Hệ thống đối tượng trong VBA cho Autocad

Buổi 2

Lessons

 • Các kiểu dữ liệu
 • Biến trong VBA- Khai báo và truy xuất
 • Các hàm số học và toán tử thường dùng
 • Các hàm xử lý chuỗi thường dùng

Buổi 3

Lessons

 • Phân biệt Sub và Funtion
 • Cấu trúc điều kiện If - Else

Buổi 4

Lessons

 • Cấu trúc vòng lặp For, For Each
 • Cấu trúc lặp Do While, Do Until

Buổi 5

Lessons

 • Các hàm chuyển đổi, kiểm tra dữ liệu
 • Array ( Mảng tĩnh, mảng động)

Buổi 6

Lessons

 • Tra cứu phương thức, thuộc tính đối tượng
 • Tìm hiểu đối tượng lập trình chính trong VBA
 • Tìm hiểu về Xdata trong Autocad- Cách gán, truy xuất

Buổi 7

Lessons

 • Tìm hiểu về truy xuất thông tin từ file *.txt
 • Tìm hiểu về truy xuất thông tin từ file Excel

Buổi 8

Lessons

 • Lập trình với Userform

Buổi 9-10

Lessons

 • Thực hành: Xuất bảng thống kê tọa độ cọc từ mặt bằng.
 • Thực hành: Tạo ứng dụng shop gạch tự động, xuất bảng thống kê theo form có sẵn