Khóa Học Revit - C# Cơ Bản Hồ Chí Minh | Vietbimcoder.com

Khóa Học Ngôn ngữ lập trình C#


Khóa học giúp bạn có khả năng tư duy logic, khái niệm lập trình ứng dụng; là nền tảng để tiếp cận và tích hợp các công nghệ.
23 Giờ
1 Chuyên đề
10 Học sinh

Mô tả khóa học


C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được xây dựng và phát triển bởi Microsoft; được sử dụng rộng rãi đặc biệt trong lĩnh vực lập trình ứng dụng.
Hiểu và vận dụng ngôn ngữ C# giúp ta có các khái niệm cơ bản về lập trình, nền tảng để tiếp cận các công nghệ, xu thế hiện đại.

Khóa học này dành cho đối tượng nào ?


Mong muốn cải thiện hiệu quả công việc.
Đam mê lĩnh vực lập trình ứng dụng,
Giao lưu với những người chung đam mê.

Những gì đạt được sau khóa học


 • Khả năng lập trình ứng dụng sử dụng ngôn ngữ C# trên nền Visual Studio.
 • Khả năng tư duy logic, giải quyết các bài toán xử lý dữ liệu và tự động.
 • Bước đệm để tiếp cận và tích hợp các công nghệ khác.

Chương trình học


Ngôn ngữ lập trình C#

Lessons

 • Buổi 1: Các khái niệm cơ bản trong C#: toán tử, kiểu giá trị, câu lệnh điều kiện, từ khóa…
 • Buổi 2: Khái niệm về namespace, Class, thuộc tính, phương thức, hàm khởi tạo.
 • Buổi 3: Thực hành.
 • Buổi 4: Kế thừa, đa hình trong Class.
 • Buổi 5: Toán tử ‘is’, ‘as’
 • Buổi 6: Thực hành
 • Buổi 7: Giao diện, lớp trừu tượng
 • Buổi 8: Kiểu dữ liệu mảng
 • Buổi 9: Thực hành.