Nếu Revit Architecture phục vụ cho thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thì Revit Mep là công cụ phục vụ cho việc thiết kế hệ thống cơ điện trong công trình.Đây là một giải pháp thiết kế sáng tạo của Autodesk nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế, xây dựng và quản lý công trình một cách toàn diện