Khóa Học Revit Structures Tại Hồ Chí Minh | Vietbimcoder.com

Khóa học Revit Structures


Revit là phần mềm thiết kế, thể hiện kiến trúc được nghiên cứu và phát triển bởi hãng Autodesk – người cha đẻ của các phần mềm nổi tiếng, trong đó có AutoCAD. Revit là phần mềm mạnh mẽ hỗ trợ cho các kiến trúc sư, kỹ sư được xây dựng dựa theo khuynh hướng mô hình công trình gán thông tin BIM (Building Information Modeling), cho phép các chuyên gia thiết kế những ý tưởng từ cách tiếp cận trên mô hình phối hợp nhất quán.
36 Giờ
2 Chuyên đề
10 Học sinh

Mô tả khóa học


Khóa học sẽ cũng cấp kiến thức, kỹ năng thực tế Revit Structure làm việc tại các công ty tập đoàn xây dựng, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, mạng lại lợi ích thiết thực cho người học nhất.

Khóa học này dành cho đối tượng nào ?


Học sinh sinh viên tìm hiểu về Revit nâng cao
Người đi làm cần cải thiện hiệu quả
Những Reviter muốn đưa Revit lên một tầm cao mới
Những người đam mê lập trình

Những gì đạt được sau khóa học


 • Ra được hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thiết k ế kết cấu chất lượng.
 • Quản lý hồ sơ bản vẽ, khối lượng cấu kiện, family hiệu quả.
 • Tạo family 2D, 3D hiệu quả phục vụ cho công việc.

Chương trình học


Buổi 1-2 Dựng Mô Hình Bê Tông Cốt Thép

Lessons

 • Tạo thư mục lưu trữ dữ liệu ngoài, thiết lập các yêu cầu cơ bản.
 • Tạo lưới trục, tầng.
 • Dựng cấu kiện dưới mặt đất(Móng, tường vây, dầm móng, sàn hầm)
 • Dựng cấu kiện trên mặt đất(cột, vách, dầm, sàn).

Buổi 3 Triển Khai Mặt Bằng Định Vị Kết Cấu

Lessons

 • Mặt bằng kết cấu móng, dầm sàn.

Buổi 4-5-6-7 Mô Hình, Quản Lý, Triển Khai Thép

Lessons

 • Mô hình, triển khai bản vẽ thép móng.
 • Mô hình, triển khai bản vẽ thép cột
 • Mô hình, triển khai bản vẽ thép dầm.
 • Mô hình, triển khai bản vẽ thép sàn-cầu thang.

Buổi 8 Tạo bảng thống kê, trình bày bản vẽ, thiết lập nét in, xuất bản vẽ

Lessons

 • Thống kê khối lượng bê tông dầm, cột, sàn, móng...
 • Thống kê thép dầm, cột, sàn, móng...
 • Xuất bản vẽ(pdf, autucad, image, IFC,..), xuất bản thống kê ra excel.
 • Tạo và khai thác viewtemplate (filter, visibility,..) hiệu quả.
 • Các kỹ thuật hiện thị đúng đối tượng để tăng tốc làm việc.
 • Các kỹ thuật hiện thị đúng đối tượng để tăng tốc làm việc.

Buổi 9: Tìm hiều tham biến và family template

Lessons

 • Project parameter, shared parameter, global parameter.
 • Family template và phân loại family(system family, loadable family, In-Place elements)

Buổi 10: Tạo family 2D: Khung tên bản vẽ, tag và các ký hiệu trong bản vẽ

Lessons

 • Khởi tạo khung tên hay cập nhật hiệu chỉnh.
 • Tạo tag
 • Tạo các ký hiệu hỗ trợ trong công việc

Buổi 11-12: Tạo family 3D + Toán Tử

Lessons

 • Những ngộ nhận, sai lầm khi tạo family.
 • Family móng sâu: móng cọc ép, cọc nhồi
 • Family dầm, cột: hình chữ nhật, hình tròn, L…
 • Nested family, Profile family.