Khóa Học Đồ án tốt nghiệp xây dựng bằng Etab & Revit - Việt Bim Coder

Khóa Học Đồ án tốt nghiệp xây dựng bằng Etab & Revit


Khóa học cung cấp kĩ năng sử dụng công cụ Etab cho phân tích kết cấu nhà dân dụng, tính toán lựa chọn tiết diện cấu kiện và cốt thép. Model kết quả phân tích bằng Revit- công cụ hỗ trợ đắc lực cho mô hình thông tin BIM

Mô tả khóa học


Khóa học cung cấp kĩ năng sử dụng công cụ Etab cho phân tích kết cấu nhà dân dụng, tính toán lựa chọn tiết diện cấu kiện và cốt thép. Model kết quả phân tích bằng Revit- công cụ hỗ trợ đắc lực cho mô hình thông tin BIM, bắt kịp xu thế công nghệ xây dựng, đưa đồ án chất lượng và ấn tượng hơn với mô hình thép trực quan và sinh động

 

 

 

 

 

Khóa học này dành cho đối tượng nào ?


Sinh viên xây dựng, kiến trúc chuyên ngành XDDD và CN

Những gì đạt được sau khóa học


 • Thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép bằng Etab
 • Sử dụng công cụ Revit để dựng hình kết cấu cơ bản
 • tạo bản vẽ thép sinh động và trực quan

Chương trình học


Buổi 1: Khởi tạo mô hình và làm quen công cụ Etabs Nhà phố 3 tầng

Lessons

 • - Khởi tạo mô hình mới - Định nghĩa hệ lưới, dữ liệu tầng
 • - Khai báo các đặc trưng vật liệu, tiết diện – khai báo tải trọng
 • - Khai báo tổ hợp tải
 • - Vẽ các đối tượng cột, dầm, sàn
 • - Gán các điều kiện biên, gán tải trọng

Buổi 2 : Kiểm tra và tính toán mô hình nhà phố

Lessons

 • - Kiểm tra mô hình (1h) và dựng xong một nhà phố
 • - Phân tích và tính toán nhanh bằng tiêu chuẩn BS tự động dầm cột (1h)
 • - Tính toán bằng tiểu chuẩn Việt Nam cột dầm

Buổi 3 : Dựng hình revit structure nhà phố

Lessons

 • - Tạo lập mô hình revit structure với template
 • - Giao diện của revit structure
 • - Dựng hình revit structure cấu kiện dầm sàn cột vách móng

Buổi 4: Kiểm tra và tính toán mô hình nhà phố

Lessons

 • - Tính toán bằng tiểu chuẩn Việt Nam cột dầm
 • - Xuất sang safe để tính sàn và móng theo tiêu chuẩn việt nam

Buổi 5 : Triển khai bản vẽ thép revit structure nhà phố và ra mặt bằng định vị nhà cao tầng

Lessons

 • - Triển khai bản vẽ thép và layout nhà phố
 • - Bài tập về nhà dựng hình khung không gian nhà 11 tầng và ra mặt bằng định vị

Buổi 6: Mô hình khung không gian nhà 11 tầng cao độ đỉnh<40m

Lessons

 • - Khởi tạo mô hình mới - Định nghĩa hệ lưới, dữ liệu tầng
 • - Khai báo các đặc trưng vật liệu, tiết diện – khai báo tải trọng
 • - Khai báo tổ hợp tải
 • - Tính các đối tượng cột, dầm, sàn, vách
 • - Gán các điều kiện biên, gán tải trọng

Buổi 7 : Triển khai bản vẽ thép revit structure nhà cao tầng và ra mặt bằng định vị

Lessons

 • - Dựng hình khung không gian nhà 11 tầng và ra mặt bằng định vị nhà cao tầng (11 Tầng)

Buổi 8+9: Mô hình khung không gian nhà 11 tầng cao độ đỉnh<40m

Lessons

 • - Phân tích và tính toán nhanh bằng tiêu chuẩn BS tự động dầm cột
 • - Tính toán bằng tiểu chuẩn Việt Nam cột dầm
 • - Xuất sang safe để tính sàn và móng theo tiêu chuẩn việt nam
 • - Vách bằng CSI COL

Buổi 10 : Triển khai bản vẽ thép revit structure nhà phố và ra mặt bằng thép nhà cao tầng

Lessons

 • - Triển khai bản vẽ thép và layout nhà cao tầng
 • - Lập các bảng thống kê đưa ra hàm lương kg.m3 của cấu kiện nhà cao tầng