Khóa Học Revit API Tại Hồ Chí Minh | Vietbimcoder.com

Khóa học Revit API


Khóa học giúp bạn có khả năng viết code, tư duy logic để giải bài toán tự động và quản lý dữ liệu bằng các thư viện trong giao diện lập trình. (Bao gồm 2 phần: ngôn ngữ lập trình C# và ứng dụng Revit API)
30 buổi
3 Chuyên đề
10 Học sinh

Mô tả khóa học


Revit API là một giao diện lập trình ứng dụng do Autodesk cung cấp can thiệp vào quá trình sử dụng Revit bằng các lệnh ngoài.
Tận dụng bộ thư viện dữ liệu được xây dựng phức tạp, các công cụ mạnh mẽ giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các thao tác, cải thiện khả năng tương tác dữ liệu.

Khóa học này dành cho đối tượng nào ?


Nắm vững kiến thức nền tảng và một số khái niệm nâng cao trong Revit
Mong muốn cải thiện hiệu quả công việc.
Đam mê lĩnh vực lập trình ứng dụng,
Giao lưu với những người chung đam mê

Những gì đạt được sau khóa học


 • Khả năng lập trình ứng dụng sử dụng ngôn ngữ C# trên nền Visual Studio.
 • Khả năng tư duy logic, giải quyết các bài toán xử lý dữ liệu và tự động.
 • Hiểu được hệ thống quản lý dữ liệu trong Revit, tận dụng các thư viện để phát triển ứng dụng.
 • Bước đệm để tiếp cận và tích hợp các công nghệ khác.
 • Tạo được sản phẩm của riêng mình, nâng cao giá trị bản thân trong doanh nghiệp

Chương trình học


Lập trình C# cơ bản (học phí 3.500.000 VNĐ nếu học riêng lẻ)

Lessons

 • Buổi 1: Các khái niệm cơ bản trong C#: toán tử, kiểu giá trị, câu lệnh điều kiện, từ khóa…
 • Buổi 2: Câu lệnh có điều kiện, vòng lặp, từ khóa rẽ nhánh
 • Buổi 3: Thực hành viết chương trình C#
 • Buổi 4: Khái niệm kiểu dữ liệu, mảng đối tượng
 • Buổi 5: Khái niệm kế thừa, đa hình, tìm hiểu về Abstract, Interface
 • Buổi 6: Thực hành về kiểu dữ liệu (I)
 • Buổi 7: Sử dụng thư viện Linq để xử lý mảng dữ liệu, tìm hiểu nâng cao về mảng *
 • Buổi 8: : Design Pattern trong dự án
 • Buổi 9: Design Pattern trong dự án (II)
 • Buổi 10: Thực hành về kiểu dữ liệu (II)
 • Buổi 11: Thực hành: Tạo ứng dụng thực tế theo yêu cầu
 • Buổi 12: Bài kiểm tra Ngôn ngữ lập trình C#

Revit API (học phí 5.200.000 VNĐ nếu học riêng lẻ)

Lessons

 • Buổi 1: Nền tảng API, tích hợp add-in vào ứng dụng Revit
 • Buổi 2: Các khái niệm chung: Document, Application, Transaction. Định nghĩa và phân loại Element
 • Buổi 3: Phân loại Element Revit (II)
 • Buổi 4: Thực hành, vận dụng các khái niệm đã học
 • Buổi 5: Identify Element, Selection
 • Buổi 6: Selection (II), FilteredElementCollector
 • Buổi 7: Thực hành truy xuất Element
 • Buổi 8: Parameter Element
 • Buổi 9: Parameter Element (II), hiệu chỉnh Element
 • Buổi 10: Thực hành Parameter và hiệu chỉnh Element.
 • Buổi 11: Khái niệm, phân loại View, hiệu chỉnh hiển thị đối tượng trong View
 • Buổi 12: Các khái niệm hình học đối tượng
 • Buổi 13: Truy xuất hình học đối tượng
 • Buổi 14: Thực hành xử lý hình học đối tượng
 • Buổi 15: Thực hành: Tạo ứng dụng thực tế
 • Buổi 16: Thực hành: Tạo ứng dụng thực tế (II)

Bonus: 4 Buổi Chuyên Đề WPF kết hợp làm đồ án Add-in Revit

Lessons

 • Buổi 1: Khái niệm về WPF, áp dụng User Interface, tìm hiểu các Control trong WPF (TextBox, Label, Button, ComboBox …)
 • Buổi 2: Cơ chế binding để ràng buộc thuộc tính vào WPF (DataContext, Binding…)
 • Buổi 3: Cơ chế binding để ràng buộc thuộc tính vào WPF (ItemsSource, DataGrid…)
 • Buổi 4: Thực hành áp dụng WPF vào add-in Revit