Khóa Học Revit API Tại Hồ Chí Minh | Vietbimcoder.com

Khóa học Revit API


3.7 (73.33%) 3 votes
Khóa học giúp bạn có khả năng viết code, tư duy logic để giải bài toán tự động và quản lý dữ liệu bằng các thư viện trong giao diện lập trình. (Bao gồm 2 phần: ngôn ngữ lập trình C# và ứng dụng Revit API)
63 Giờ
3 Chuyên đề
10 Học sinh

Mô tả khóa học


Revit API là một giao diện lập trình ứng dụng do Autodesk cung cấp can thiệp vào quá trình sử dụng Revit bằng các lệnh ngoài.
Tận dụng bộ thư viện dữ liệu được xây dựng phức tạp, các công cụ mạnh mẽ giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các thao tác, cải thiện khả năng tương tác dữ liệu.

Khóa học này dành cho đối tượng nào ?


Nắm vững kiến thức nền tảng và một số khái niệm nâng cao trong Revit
Mong muốn cải thiện hiệu quả công việc.
Đam mê lĩnh vực lập trình ứng dụng,
Giao lưu với những người chung đam mê

Những gì đạt được sau khóa học


 • Khả năng lập trình ứng dụng sử dụng ngôn ngữ C# trên nền Visual Studio.
 • Khả năng tư duy logic, giải quyết các bài toán xử lý dữ liệu và tự động.
 • Hiểu được hệ thống quản lý dữ liệu trong Revit, tận dụng các thư viện để phát triển ứng dụng.
 • Bước đệm để tiếp cận và tích hợp các công nghệ khác.

Chương trình học


Lập trình C# cơ bản

Lessons

 • Buổi 1: Các khái niệm cơ bản trong C#: toán tử, kiểu giá trị, câu lệnh điều kiện, từ khóa…
 • Buổi 2: Khái niệm về namespace, Class, thuộc tính, phương thức, hàm khởi tạo.
 • Buổi 3: Thực hành.
 • Buổi 4: Kế thừa, đa hình trong Class.
 • Buổi 5: Toán tử ‘is’, ‘as’
 • Buổi 6: Thực hành
 • Buổi 7: Giao diện, lớp trừu tượng
 • Buổi 8: Kiểu dữ liệu mảng
 • Buổi 9: Thực hành.

Revit API

Lessons

 • Buổi 1: Nền tảng API
 • Buổi 2: Tích hợp add-in Revit API vào ứng dụng Revit
 • Buổi 3: Các thành phần có trong thư viện API
 • Buổi 4: Khái niệm và phân loại Element
 • Buổi 5: Identify và Reference, Filtering
 • Buổi 6: Filtering, Selection
 • Buổi 7: Thực hành truy xuất Element
 • Buổi 8: Parameter Element
 • Buổi 9: Hiệu chỉnh Element
 • Buổi 10: Thực hành Parameter và hiệu chỉnh Element.
 • Buổi 11: Khái niệm về View, đặc tính, phân loại View.
 • Buổi 12: Hiệu chỉnh hiển thị đối tượng trong View, tạo View.
 • Buổi 13: Thực hành + một phần về Geometry.
 • Buổi 14: Dữ liệu nền tảng của Geometry, kiểu dữ liệu hình học đối tượng
 • Buổi 15: Các công cụ hỗ trợ Geometry Utils.
 • Buổi 16: Thực hành Geometry, nói thêm về các khái niệm nâng cao trong Revit API.