Khóa Học Revit API Tại Hồ Chí Minh | Vietbimcoder.com

Khóa học Revit API


30 buổi
3 Chuyên đề
10 Học sinh

Mô tả khóa học


Revit API là một giao diện lập trình ứng dụng do Autodesk cung cấp can thiệp vào quá trình sử dụng Revit bằng các lệnh ngoài.
Tận dụng bộ thư viện dữ liệu được xây dựng phức tạp, các công cụ mạnh mẽ giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các thao tác, cải thiện khả năng tương tác dữ liệu.

 

Khóa học này dành cho đối tượng nào ?


Nắm vững kiến thức nền tảng và một số khái niệm nâng cao trong Revit
Mong muốn cải thiện hiệu quả công việc.
Đam mê lĩnh vực lập trình ứng dụng,
Giao lưu với những người chung đam mê

Những gì đạt được sau khóa học


 • Khả năng lập trình ứng dụng sử dụng ngôn ngữ C# trên nền Visual Studio.
 • Khả năng tư duy logic, giải quyết các bài toán xử lý dữ liệu và tự động.
 • Hiểu được hệ thống quản lý dữ liệu trong Revit, tận dụng các thư viện để phát triển ứng dụng.
 • Bước đệm để tiếp cận và tích hợp các công nghệ khác.
 • Tạo được sản phẩm của riêng mình, nâng cao giá trị bản thân trong doanh nghiệp

Chương trình học


1. Tìm hiểu lập trình C# căn bản

Lessons

 • - Giới thiệu về phần mềm Visual Studio. theo đường link https://www.dropbox.com/s/b4m4kpk9g3ypyy3/vs%20community%202017.exe?dl=0)
 • - Sử dụng hàm using để thêm thư viện vào lập trình.
 • - Giới thiệu các biến, các dữ liệu, toán tử, hằng.
 • - Ép kiểu trong C#.
 • - Biến toàn cục và biến cục bộ trong C#.

2. Tìm hiểu lập trình C# buổi 2:

Lessons

 • - Giới thiệu về hàm if, switch, vòng lặp while, for, foreach.
 • - Mảng 1 chiều, Enum trong C#

3. Tìm hiểu lập trình C buổi 3:

Lessons

 • - Try, catch trong C#.
 • - Class và static trong C#

4. Tạo file Revit API template:

Lessons

 • - Cách sử dụng 1 bộ revit API template.
 • - Đưa thư viện RevitAPI.dll và RevitUI.dll vào thư viện.
 • - Cài đặt Revitlookup để lấy thông tin đối tượng.
 • - Cài đặt Revit Add-in manager.
 • - Hiện thị thông báo trên màn hình Revit.
 • - Giải thích cách code hoạt động.

5. Chọn đối tượng và lấy thông tin:

Lessons

 • - Các kiểu chọn đối tượng.
 • - Chọn đối tượng theo điều kiện.
 • - Hiện thị thông tin ID của đối tượng lên màn hình Revit.
 • - Lấy thông tin parameter của đối tượng để hiện lên màn hình.
 • - Cách debug trong Revit API.

6. Hướng dẫn tra cứu lệnh, chỉnh sửa đối tượng:

Lessons

 • - Sử dụng transaction trong Revit API.
 • - Hướng dẫn tìm kiếm lệnh trong file RevitAPI.chm.
 • - SetParameter cho đối tượng.
 • - Thêm, xóa, thay đổi type của đối tượng.

7. C# nâng cao:

Lessons

 • - Chạy vòng lặp để lấy nhiều thông tin đối tượng.
 • - Sử dụng LinQ trong C#.
 • - Hướng dẫn tạo hàm function để rút gọn code.
 • - Hướng dẫn sử dụng file .cs mới để tạo 1 thư viện code sử dụng lần sau.

8. WPF cơ bản:

Lessons

 • - Text Block, Button, TextBox, Combobox, List View, Checkbox, Radio Button…
 • - Các loại panel trong WPF.

9. WPF nâng cao:

Lessons

 • - Tạo style trong WPF.
 • - Các sự kiện trong WPF.
 • - Binding trong WPF.
 • - Ứng dụng vào Revit.

10. Lấy đối tượng hình học của đối tượng:

Lessons

 • - Lấy thông tin điểm, line, mặt và khối của đối tượng.

11. Tạo cột, tường, dầm, sàn

Lessons

 • - Đọc thông tin đường Line trong Revit.
 • - Dùng đường line tạo tường, dầm.
 • - Đọc thông tin room, dùng room tạo sàn.

12. Link giữa Excel và Revit:

Lessons

 • - Dùng WPF để lấy thông tin của revit đưa vào List View.
 • - Export và Import revit và excel.
 • - Link giữa excel và Revit.