Nguồn Gốc Ra Đời Của Phần Mềm Autodesk Revit - Việt Bim Coder
Revit structure Revit tutorial 

Nguồn Gốc Ra Đời Của Phần Mềm Autodesk Revit

Bắt nguồn từ hãng phần mềm Charles Revier được thành lập tại Newton, tiểu bảng Massachusetts, Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 10 năm 1997 bởi Leonid Raiz và Irwin Jungreis, các nhà phát triển chính về phần mềm Pro / Engineer của PTC, một trong đại tam CAD/CAM cùng với NX và Catia, và với mục đích mang sức mạnh của mô hình gắn tham số cho công nghiệp xây dựng ( PTC đã từng cố gắng và thất bại trong việc tiếp thị phần mềm Reflex đã mua lại gần đây cho ngành xây dựng). Cùngsự tài trợ của các nhà đầu tư Atlas Venture và North Bridge Venture Partners, Raiz và Jungreis đã thuê một số nhà phát triển phần mềm và kiến trúc sư và bắt đầu phát triển Revit , sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ trên nền tảng Microsoft Windows. Năm 1999, họ thuê Dave Lemont làm Giám đốc điều hành và tuyển dụng thành viên hội đồng quản trị Jon Hirschtick, người sáng lập SolidWorks, và Arol Wolford, người sáng lập Tập đoàn CMD.

Ngay từ đầu, Revit đã cho phép các kiến trúc sư và các chuyên gia xây dựng khác thiết kế và lập hồ sơ về tòa nhà bằng cách tạo ra một mô hình ba chiều, tham số bao gồm cả thông tin về hình học và thiết kế phi hình học và các thông tin xây dựng, còn được gọi là Building Information Modeling Hay B.I.M (1975 Eastman C.), cụm từ B.I.M bắt đầu xuất hiện từ đó. Vào thời điểm đó, một số gói phần mềm khác như ArchiCAD và Reflex cho phép làm việc với một mô hình xây dựng ảo ba chiều và cho phép các cấu kiện đơn lẻ được kiểm soát bởi các tham số (các thành phần tham số). Hai khác biệt chính trong Revit là các thành phần tham số của nó đã được tạo ra bằng sử dụng bằng bộ chỉnh sửa”family” trên nên đồ hòa trực quan hơn là sử dung một ngôn ngữ lập trình, và tất cả các mối quan hệ giữa các thành phần, các khung nhìn và các chú thích được thực hiện một cách tự động để làm cho mô hình thay đổi theo. Vi dụ, thay đổi cao độ một đoạn ống nước sẽ dẫn tới các vị trí ống nước lân cận nó sẽ thay đổi theo, tương ứng là các chú thích, view nhìnv.v …. Khái niệm liên kết hai chiều giữa các thành phần, khung nhìn và chú thích là một tính năng phân biệt của Revit. Trọng tâm của Revit là một công cụ tuyên truyền thay đổi tham số dựa trên một công nghệ mới, tham số theo ngữ cảnh, có thể mở rộng hơn các thông số biến thể và lịch sử được sử dụng trong phần mềm CAD cơ học. Thuật ngữ Mô hình Xây dựng Tham số đã được thông qua để phản ánh thực tế là các thay đổi đối với các tham số đã thúc đẩy toàn bộ mô hình xây dựng và các tài liệu liên quan chứ không chỉ là các thành phần riêng lẻ. Sức mạnh của Revit là quản lý tham số hiệu quả, việc đưa công nghệ điều khiển tham số vào revit thực sự là điểm vượt trôi của 1 phần mềm cho ngành xây dựng so với các phần mềm khác. Thật ngữ “Paramatric Building Model” phản ảnh 1 thực tế là thay đổi các tham số mô hình sẽ dẫn đến điều khiển tham số toàn bộ mô hình, chứ không phải các thành phần đơn lẻ

Công ty được đổi tên thành tập đoàn công nghệ Revit(Revit Technology Corporation) vào tháng 1 năm 2000 và phiên bản phần mềm Revit 1.0 được phát hành vào ngày 5 tháng 4 năm 2000. Phần mềm này phát triển nhanh chóng với các phiên bản 2.0, 3.0, 4.0 và 4.1 được phát hành vào tháng 8 năm 2000; tháng 10 năm 2000, tháng 2 năm 2001, tháng 6 năm 2001, tháng 11 năm 2001 và tháng 2 năm 2002.

Hãng phần mềm Autodesk, nổi tiếng với các dòng sản phẩm Autocad, đã mua lại tập đoàn công nghệ Revit(Revit Technology Corporation) với 133 triệu USD vào năm 2002. Sau đó, hãng này bắt đầu nghiên cứu, phát triển, cải thiện phần mềm này. Và bắt đầu từ năm 2004, hãng này bắt đầu phát hành bộ phần mềm này. Vào năm 2005, bộ Revit kết cấu được giới thiệu(Revit Structure) và vào năm 2006 là Revit MEP. Sau năm 2006, Revit Building được đổi tên thành Revit Architecture.

Từ năm 2013, tất cả các phiên bản khác nhau của Revit được kết hợp lại thành 1 phiên bản Revit duy nhất

Như vậy, với ý tưởng sáng tạo của tập đoàn Revit Technology và sự phát triển kỹ lưỡng của Autodesk đã cho chúng ta phần mềm Revit hiện đại như ngày hôm nay.

Revit có thể sử dụng như là công cụ kết hợp combine các bộ môn trong thiết kế. Các bộ môn trong revit có thể độc lập hoạt động xong liên hết lại một cách hoàn chỉnh tùy ý

Bài viết liên quan

Leave a Comment