[Revit API] Family trong Revit - Việt Bim Coder
Revit API 

[Revit API] Family trong Revit

Hiểu hơn về Family
* Element trong Revit có thể phân loại theo family.
– Đa số các family là Component family, nghĩa là bạn load chúng vào dự án revit hoặc tạo ra bằng family template. Bạn thiết lập các thuộc tính và hình ảnh thể hiện của nó.
– Một loại family khác là System family. System Family thì không cho phép load hoặc tự tạo family. Revit định nghĩa trước các thuộc tính và hiện diện hình ảnh của family system, chúng bao gồm Wall, Dimension, Rof, Floor và Level …

* Trong Revit API
Cả hai kiểu dữ liệu Family và FamliyInstance đều thuộc về Component family. Một số element khác (sàn, mái …) thuộc về System family.
Family trong Revit API đại diện cho ba đối tượng: Family, FamilySymbol (tương tự FamilyType) , FamilyInstance.
Kiểu dữ liệu Family có các đặc tính:
• Đại diện cho family đối tượng (3 loại trên)
• Đại diện cho file family trên ổ đĩa được load vào
• Chứa một số lượng loại đối tượng
Đối tượng FamilySymbol đại diện cho tập hợp các thiết lập family trong một family, hiểu là kiểu đối tượng. Ví dụ như Concrete-Rectangular Beam: 16×32.
Đối tượng FamilyInstance đại diện cho một thể hiện của family trong dự án Revit. Ví dụ: các dầm có Type 16×32 Concrete-Rectangular Beam trong dự án.
Lưu ý: FamilyInstance tồn tại trong các đối tượng FamilyInstance, Datum, và Annotation.
• Mỗi một FamilyInstance có một FamilySymbol
• Mỗi một FamilySymbol thuộc về một Family
• Mỗi một Family chứa một hay nhiều FamilySymbol

Bài viết liên quan

Leave a Comment