[REVIT API TASK] HƯỚNG DẪN TẠO ADD-IN sheet numbering (GÁN SỐ THỨ TỰ SHEET VÀO THAM BIẾN STT TỰ TẠO) - Việt Bim Coder

[REVIT API TASK] HƯỚNG DẪN TẠO ADD-IN sheet numbering (GÁN SỐ THỨ TỰ SHEET VÀO THAM BIẾN STT TỰ TẠO)

 

Bài viết này hướng dẫn cách lọc đối tượng từ tập hợp các đối tượng trong Revit, sao đó gán thuộc tính cho đối tượng vừa lọc.

Lưu ý là ở đây chúng ta không đi quá sâu về C# mà chỉ tập trung đến Revit API, mọi kiến thứ chuyên sâu bên C# trong bài viết nếu bạn đọc chưa rõ vui lòng để lại comment chúng tôi sẽ giải đáp. Và vì là những phần tương đối khó bạn đọc vui lòng đọc thật kĩ và làm theo từng thao tác.

BƯỚC 1: TẠO MỘT DỰ ÁN REVITAPI

Các bạn  có thể tham khảo cách khởi tạo dự án tại đây: https://vietbimcoder.com/revitapifirststep/

BƯỚC 2: bắt đầu một thể hiện của class TRANSACTION có thể hiệu chỉnh các đối tượng trong revit

BƯỚC 3: tạo một thể hiện của clas Filteredelementcollector ĐỂ LẤY VÀ LỌC CÁC ĐỐI TƯỢNG

Linq là tập hợp các thuật toán để xử lý nhanh các mảng dữ liệu, bạn có thể tham khảo các sử dụng Linq tại đây: https://vietbimcoder.com/huong-dan-tao-add-in-filterselectionrebar/

Nếu mọi người đã hiểu rõ và quen với các thuật toán Revit, ta có thể viết gọn dòng lệnh như sau:

BƯỚC 4: Lặp qua mảng viewsheet và gán giá trị vào thuộc tính “STT” vào các đối tượng

Ở ví dụ này, chúng ta sẽ chỉ gán các ViewSheet thể hiện trong danh mục, tham biến này được Revit lưu trữ trong tham biến “Appears In Sheet List”.

Giá trị của tham biến này được lưu trự dưới dạng Yes/No (trong RevitAPI lưu trữ trong kiểu integer và chỉ có 2 giá trị 0 và 1).

Tạo thủ công tham biến “STT” để lưu trự số thứ tự:

Chúng ta tiếp tục viết các đoạn code sau:

BƯỚC 5: Commit transaction, thoát khỏi phương thức

BƯỚC 6: Build và test code

Các bạn có thể tham khảo cách hoàn tất một dự án tại đây: https://vietbimcoder.com/revitapifirststep/

Dưới đây là toàn bộ đoạn code của dự án Sheet Numbering

Hoàn tất mọi thứ, ta vào Revit test thử thôi:

 

 

Bài viết liên quan