So Sánh Dynamo Và Revit API.Net (C#) | Vietbimcoder

Dynamo Vs Revit API.Net (C#)

 DynamoRevit API.Net (C#)
Định NghĩaDynamo là một mã nguồn mở Add-in cho Autodesk Vasari và Revit. Người dùng có khả năng thao tác dữ liệu, xây dựng cấu trúc quan hệ, và kiểm soát các hình học phức tạp. Các lập trình trực quan cho phép người sử dụng tạo ra các hệ thống độc đáo và các mối quan hệ.
2 mảng nghiên cứu gồm:
+ Tạo ứng dụng hạn chế thao tác lặp đi, tăng hiệu suất cv
+Thiết kế ý tưởng
API là viết tắt của chữ Application Programming Interface, nghĩa là giao diện lập trình ứng dụng. Revit API cho phép người dùng có thể can thiệp vào phần mềm Revit, tạo ra những ứng dụng dạng Addin hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm Revit tốt hơn, hiệu quả hơn.
Ngôn ngữ
Kiến Thức Tối Thiểu
Việc học Dynamo đòi hỏi:
- Sử dụng tốt phần mềm Revit
Việc học lập trình Revit API.Net đòi hỏi:
- Thành thạo ngôn ngữ lập trình .Net (C#)
- Sử dụng tốt phần mềm Revit
Đối Với Ứng Dụng Dạng Đơn Giản- Rất dễ dàng để hoàn thành trong thời gian ngắn

- - Tốn thời gian hơn vì những công đoạn xây dựng class, thuật toán và debug
Đối Với Ứng Dụng Tương Đối Phức Tạp- Cần trình độ ở level cao ( Python) sẽ khó hơn ở môi trường .Net
- Những sơ đồ sẽ rất lớn và khó quản lí
- Môi trường Visual Studio thân thiện support tốt cho phần code
- Lập trình hướng đối tượng dễ dàng quản lí với các Class
Documment- Chạy cùng Documment hiện hữu nghĩa là Revit phải luôn mở cùng Dynamo- Không phụ thuộc vào Documment mở hay không, trừ khi debug
Debug- Gỡ lỗi- Nhanh chóng và dễ dàng hơn khi dòng dữ liệu chạy song song cùng revit- Mất thời gian hơn
Khả năng tương tác với Revit- Để quản lí Revit sẽ yếu hơn vì Dynamo chỉ sử dụng một tập con của API, còn lại là các hàm và chức năng được thiết lập riêng- Có thể sử dụng toàn bộ API nên quản lí Revit sẽ tốt hơn
Khả Năng Nhúng Macro Vào Revit- Không - Có

Bài viết liên quan