BIM Archives - Việt Bim Coder

Mục Tiêu Và Yêu Cầu Sử Dụng BIM

Nhu cầu về việc áp dụng BIM vào dự án ngày càng nhiều nhận được sự quan tâm từ Chủ Đầu Tư. Có thể kể đến ở Việt Nam hiện tại điển hình là Vingroup, Novaland, Đất Xanh… (Để hiểu được bài viết này tốt hơn bạn đọc có thể xem lại nội dung của bài “BIM Execution Plan” để hiểu được sự liên quan của cái Mục tiêu và yêu cầu với phần còn lại của kế hoạch triển khai BIM) Chủ Đầu Tư và các bên liên quan…

Đọc thêm

Kế Hoạch Triển Khai BIM(BEP) Là Gì? Tại Sao Phải Phải Cần Thiết Trong Mỗi Dự Án B.I.M

Đối với các đơn vị bắt đầu áp dụng BIM việc phải hiểu rõ và thực hiện BIM EXECUTION PLAN gần như là yêu cầu bắt buộc, nhất là trước bối cảnh trong tương lai nhiều dự án cấp nhà nước sẽ có yêu cầu triển khai BIM.   Trong Quyết định 1057 của Bộ Xây Dựng “Công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)” ở Việt Nam. Phần VII Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện BIM, Đây chính là một…

Đọc thêm