[Revit API] Family trong Revit

Hiểu hơn về Family * Element trong Revit có thể phân loại theo family. - Đa số các family là Component family, nghĩa là bạn load…

Đọc thêm