Các thành phần cơ bản trong Dynamo Revit

TÌM HIỂU VỀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG DYNAMO REVIT Nodes Nodes là những đối tượng bạn kết nối lại để tạo chương trình ảo. Mỗi node chạy một chức năng, đôi khi đơn giản như là chứa giá trị của một số hay phức tạp hơn là tạo đối tượng hình học hay tính toán dữ liệu Hầu hết node trong dynamo được cấu tạo bởi 5 phần:  Name – tên của node với quy ước <category>.<Name>; Main– Phần “body” chính của node Ports-Cổng (In và Out) – Nơi cho…

Đọc thêm