Mục Tiêu Và Yêu Cầu Sử Dụng BIM

Nhu cầu về việc áp dụng BIM vào dự án ngày càng nhiều nhận được sự quan tâm từ Chủ Đầu Tư. Có thể kể đến ở Việt Nam hiện tại điển hình là Vingroup, Novaland, Đất Xanh… (Để hiểu được bài viết này tốt hơn bạn đọc có thể xem lại nội dung của bài “BIM Execution Plan” để hiểu được sự liên quan của cái Mục tiêu và yêu cầu với phần còn lại của kế hoạch triển khai BIM) Chủ Đầu Tư và các bên liên quan…

Đọc thêm