Khóa học Dynamo Revit Tại Tphcm | VietBimcoder.com

Khóa học Dynamo Revit


Dynamo là nền tảng lập trình mang tính thị giác, là mã nguồn mở hỗ trợ cho revit trong quá trình thiết kế, giúp tự động hóa trong quá trình thiết kế hoặc là giúp điều chỉnh phương án thiết kế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Làm chủ được Dynamo giúp các bạn đưa Revit nên tầm cao mới với. Tạo ra được những ứng dụng giúp tăng hiệu quả công việc hoặc tạo ra được các model mà revit không thể thực thi được.
24 Giờ
2 Chuyên đề
10 Học sinh

Mô tả khóa học


Khóa học sẽ cũng cấp kiến thức, kỹ năng thực tế về ứng dụng Dynamo cho Revit. Giúp các bạn có được tư duy logic, tư duy lập trình cơ bản, tiếp cận đến ngôn ngữ lập trình một cách đơn giản và dễ hiểu nhất.

Khóa học này dành cho đối tượng nào ?


Học sinh sinh viên tìm hiểu về Revit nâng cao
Người đi làm cần cải thiện hiệu quả công việc
Những Reviter muốn đưa Revit lên một tầm cao mới
Bước cơ bản và dễ dàng để tiếp cận lập trình trong Revit

Những gì đạt được sau khóa học


 • Nắm được các kiểu dữ liệu trong Dynamo
 • Hiểu được dòng dữ liệu chạy trong Dynamo và thao tác xử lí dữ liệu theo ý muốn
 • Sử dụng các node để tạo các ứng dụng cải tiến hiệu suất công việc

Chương trình học


BUỔI 1: DYNAMO LÀ GÌ

Lessons

 • Dynamo là gì
 • Thanh công cụ và node
 • Các kiểu dữ liệu
 • Các công thức toán học cơ bản
 • Bài tập ứng dụng buổi 1: đọc và xử lí dữ liệu string từ tham biến

BUỔI 2: DỮ LIỆU TRONG DYNAMO

Lessons

 • Đọc và ghi file Excel
 • List trong dynamo
 • Quản lý list và list lồng nhau
 • Lọc và sort dữ liệu

BUỔI 3: GEOMETRY

Lessons

 • Hiểu về point, curve, vector, surface, solid, plane
 • Tạo và modify solid, curve

BUỔI 4: REVIT

Lessons

 • Cách Phân loại phần tử Revit
 • Truy vấn geometry từ revit
 • Đặt family revit bằng dynamo
 • Set & get parameter
 • Tạo view và Sheet

BUỔI 5: PACKET DATASHAPE

Lessons

 • Data Shape Packet
 • Tạo filter Rebar với giao diện người dùng

BUỔI 6,7,8: CHUYÊN ĐỀ

Lessons

 • Đánh số hiệu Room theo level
 • Kiểm tra thông thủy cầu thang
 • Curtain wall with dynamo