Giảng viên - Việt Bim Coder

Huỳnh Thiện Tài

Ngày sinh: 25/08/1988 Email: bimtaihuynhthien@gmail.com Điện thoại: 0355017922 Tìm hiểu về BIM và revit từ những năm còn học đại học (2008 – nay), từ khi…

Đọc thêm

LÊ ĐỨC TUẤN

LÊ ĐỨC TUẤN Email: catalyst1412@gmail.com Điện thoại: 0978165966 5 Năm kinh nghiệm sử dụng quản lí mô hình BIM, 3 năm kinh nghiệm trong việc nghiên…

Đọc thêm

Tạ Hầu Hữu

Email: catalyst1412@gmail.com Điện thoại: 0978165966 Làm việc, tiếp xúc, nghiên cứu các giải pháp BIM từ khi ra trường đến nay, trải qua trong giai đoạn…

Đọc thêm