[Dynamo] Geometry- Đối Tượng Hình Học Vật Lý (Part 1)

Geometry là một kiểu dữ liệu thông tin được sử dụng để vạo nên các hình khối hình học. Để có thể thiết kế điện toán (Computational Design) việc hiểu về các loại trong kiểu dữ liệu Geometry là hết sức cần thiết. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các loại geometry sau: I. POINT- ĐIỂM Point là nền tảng của mọi đối tượng vật lý, cần ít nhất 2 điểm để tạo Curve, ít nhất 3 điểm để tạo đa giác hay mặt Quy ước về kí…

Đọc thêm