Các thành phần cơ bản trong Dynamo Revit

TÌM HIỂU VỀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG DYNAMO REVIT

Nodes

 • Nodes là những đối tượng bạn kết nối lại để tạo chương trình ảo. Mỗi node chạy một chức năng, đôi khi đơn giản như là chứa giá trị của một số hay phức tạp hơn là tạo đối tượng hình học hay tính toán dữ liệu
 • Hầu hết node trong dynamo được cấu tạo bởi 5 phần: 
 1. Name – tên của node với quy ước <category>.<Name>;
 2. Main– Phần “body” chính của node
 3. Ports-Cổng (In và Out) – Nơi cho gắn dây dữ liệu vào đối với Cổng In ( bên trái Node) cũng như nơi xuất kết quả chạy từ node- Cổng Out( bên phải node);
 4. Data Preview – rê chuột vào để xem kết quả chạy được từ node, có thể dung node Watch để xem;
 5. Lacing Icon– thế hiện trạng thái của Lacing- sự kết hợp của dữ liệu đầu vào

Wires – Dây

 • Wires kết nối các node tạo nên quan hệ liên kết và tạo thành dòng dữ liệu liên tục cho chương trình. Có thể ví nó như dây điện mang dữ liệu từ đối tượng này tới đối tượng khác;
 • Wires kết nối Cổng output từ một node tới Cổng InPut của node khác, tạo thành dòng dữ liệu liên tục. Mặc dù có thể sắp xếp vị trí các node nhưng nhìn chung chúng ta có thể thấy dòng dữ liệu chạy từ trái qua phải. Xem ví dụ bên dưới
 • Tạo Wire bằng click chọn ở một cổng và click chọn cổng tiếp theo và node sẽ được kết nối. wire sẽ hiện thị từ nét chấm chấm dash sang nét liền solid khi 2 port dc kết nối thành công
 • Node dynamo

Library

 • Thư viện Dynamo là một bộ sưu tập của các hàm hay gói packages, mỗi node đều được nhóm lại theo Category
 • Lybrary Dynamo
 1. The Library- Giao diện Thư viện người dùng
 2. A library-1 thư viện
 3. A Category- Bộ sưu tập những node liên quan tới Circles
 4. A Subcategory-Category phụ, điển hình là Creat (tạo), Action(Thực hiện), Query( trích xuất);
 5. A node- đối tượng được đưa vào WorkSpace để thực hiện lệnh

Program Management

 • Làm việc với chương trình ảo trong Dynamo có thể rất mạnh mẽ và sáng tạo, nhưng mà nhanh chóng chương trình của bạn có thể trở nên rối và phức tạp bởi việc dàn trang thiếu khoa học. Có một vài quy tắc dàn trang đơn giản sau:
 1. Alignment- quét chọn các node cần align, chuột phải vào Workspace và chọn align
 2. Notes: Ghi chú cho Nodes : File -> Create Note hoặc Shortcut Ctrl+W
 3. Grouping: Nhóm những node thực hiện ra 1 kết quả hay 1 chức năng. Group có thể được đặt tên và điều chỉnh màu sắc cho nổi

                                                                                Note cho Node

                                                                                  Group

Node- thành phần cơ bản xây dựng lên Program

 • Node là thành phần cơ bản và quan trọng nhất, chính vì thế hiểu được ý nghĩa của node trong việc tạo chương trình trong Dynamo chính là chìa khóa để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Node được nhóm lại thành các categories theo các chức năng bao gồm DATA, GEOMETRY,LISTS, và chuỗi các chức năng đặc biệt trong Revit
 1. Data
 • Chúng ta cần dữ liệu để đưa vào Port- có thể có dữ liệu mà ko cần chạy nhưng mà cần phải có dữ liệu thì mới có thể chạy được Node hiện diện
 • Dạng dữ liệu đơn giản nhất là number như 0, 3.14, hay 11. Tuy nhiên có rất nhiều loại dữ liệu: biến thay đổi giá trị number, kí tự hay một tên; dữ liệu hình học; hay một List đối tượng (1,2,3,5,6,12…). Node dữ liệu bao gồm các chức năng liên quan tới Toán tử, Logic(if this then). String (text) hay cả là màu sắc
 1. Geometry
 • Dynamo có rất nhiều node dùng để tạo và hiệu chỉnh Geometry, đặc biệt là đối tượng hình học trong revit. Geometry Node bao gồm Curves,Surfaces,Solids,Meshes, Topology,Points, Import Geometry và các chức năng trích xuất.

 

 1. List- Danh sách
 • List là dữ liệu được tổ chức trong Dynamo, hiểu và trích xuất cũng như xử lí dữ liệu trong List chính là chìa khóa tới thành công trong việc tạo chương trình trong Dynamo. Trong Dynamo bạn có thể Create, Modify và Trích xuất dữ liệu trong List

                           Dynamo List Node: nguồn Dynamoprimer.com

 1. Revit Nodes
 • Dynamo cung cấp những node được tạo ra cho riêng Revit. Sử dụng những node này cho phép bạn mở rộng khả năng của Revit dường như không giới hạn. Revit Node bao gồm Selecting, Editing, Creating, Analysis, And Documenting function.
 1. Custom Packages- công cụ hữu hiệu miễn phí
 • Một trong những điều tạo nên khả năng phát triển của Dynamo chính là các Packets, Packet là gói các node mà các nhà phát triển tạo ra bằng code Python hoặc là nhóm node có sẵn trong Dynamo để thực hiện một chức năng không có sẵn trong Dynamo, bạn chỉ cần down về bản tương thích với phiên bản Dynamo hiện hành là có thể sử dụng các Packet này rồi
 • Các Packet nên phải có trong Dynamo gồm

+ Archi-lab

+ Clockwork for Dynamo: hơn 360 node liên quan tới Revit và quản lí List, toán tử với hình học, tấm panels v.v..

+Lunchbox for Dynamo:

+Rhythm for Dynamo

 • Cách download packet:

 

Tạm thời thế nhé, hẹn gặp anh em trong những bài sau 🙂