Những Thay Đổi Trong Phiên Bản Dynamo 2.0 | VietBIMcoder.com
Dynamo 

Những Thay Đổi Trong Phiên Bản Dynamo 2.0- Big Realease

Files (Dyn và Dyf) sẽ được save ở định dạng không thể mở ở phiên bản 1.x

Dynamo 2.0 sẽ được cài đặt và chạy song song cùng phiên bản cũ: Mỗi khi khởi động bạn sẽ có được quyền lựa chọn phiên bản cho sử dụn

 • Package ở phiên bản 1.x có mở được ở 2.0 không?

Hầu hết là sẽ chạy bình thường, tuy nhiên sẽ có một vài thay đổi liên quan đến API ở phiên bản này nên có khả năng sẽ xảy ra vài vấn đề. Tốt hơn hết là hãy test kĩ workflow và Package của bạn để đảm bảo tính tương thích

 

 • Cùng đi chi tiết những cái mới trong phiên bản 2.0 này

 1. Thư viện Node:

 • Những node nào được thêm mới vào bao gồm CustomNode, dll hay Package sẽ được đưa vào category Add-ons
 • Panel bây giờ có thế kéo dãn thay đổi kích thước được
 • Cách phân loại category cũng dễ dàng cho tìm kiếm hơn, không còn những mục khó hiểu như “Core”, “Builtin”, “Analyze” nữa.
 1. Auto Lacing

 • Lacing them 1 option “Auto” nữa. Với chế độ này thì Lacing sẽ được chặt chẽ hơn, ví dụ hình bên dưới là ta nối dữ liệu đơn và 1 list thì chế độ “Auto” sẽ tương ứng với “Cross Product” ở phiên bản cũ, còn đối với những đối tượng đơn với nhau thì sẽ hoạt động như “Shortest” phiên bản cũ. Như vậy chế độ Lacing auto sẽ linh hoạt và chặt chẽ hơn cho cấu trúc dữ liệu.

 

 1. Python Update: một vài cập nhập dễ dàng cho sử dụng hơn

 • Cửa sổ Python Editor có thể mở multi, có nghĩa là bạn được phép làm việc với cùng nhiều Python Scrip một lúc, tiện lợi cho việc “Copy” và “Paste” phải ko nào.
 • Thay vì mỗi lần edit xong bạn phải accept rồi kick run mới thấy tác dụng của code thì giờ Editor có thêm nút “Run” cho phép check code nhanh chóng luôn.
 • Python template của Dynamo bây giờ có thể cho phép sử dụng các node được viết bằng Python script mà đã được đưa vào WorkSpace. Dynamo sẽ check tại thư mục root/appdata/Dynamo/Core{version} tới file “PythonTemplate.py” để tìm xem Python node nào phù hợp
 1. DesignScript

 • Sử dụng cú pháp @Level giống với cú pháp hiển thị trên Node Preview. Ví dụ @-2 giờ sẽ là @L2.
 • Dữ Liệu Đầu Vào Qua Các Node Cần Chính Xác Và Chặt Chẽ hơn: Ở những phiên bản trước những Function có cùng phương thức giống như Geometry.Translate và FamilyInstance.Translate sẽ thực việc với dữ liệu 1 list bằng cách đọc phần tử đầu tiên của list đó và tìm ra phương thức phù hợp nhất trong các phương thức nạp chồng (overload) để thực hiện, rồi mặc định áp luôn phương thức đó cho các phần tử còn lại, dẫn tới dữ liệu không đồng nhất. Ở phiên bản 2.0 này bạn cần chính xác trong việc chọn node hơn để tránh bị lỗi dữ liệu.
 • Loại Bỏ Những Node Dư Thừa: Đối với một vài trường hợp node trung tên nhưng 1 node thì dành cho dữ liệu đơn, 1 node thì dành cho list thì sẽ được đơn giản lại bằng cách lược bỏ bớt node dành cho dữ liệu đơn
 • “=” sẽ không còn bắt buộc trong việc khai báo function bằng code nữa
 • Đơn giản là ta sẽ dùng return x;thay vì return = x;
 • Biến phải duy nhất trong CodeBlock: Nếu bạn dùng “X” là biến trong CodeBlock thì sau đó bạn không thể định nghĩa lại “X” trong cùng 1 CodeBlock
 • Biến được khai báo trong phạm vi CodeBlock thì chỉ có phạm vi sử dụng trong CodeBlock đó thôi
 • Dữ liệu đơn sẽ không còn tự động đưa thành list nữa: Điều này tránh cho việc cấu trúc dữ liệu dư thừa không cần thiết. Vậy thay vì nhận dữ liệu lá list lồng nhau như bên dưới thì ở 2.0 ta sẽ được 1 Flatted List

 

 1. Dictionaries

 • Dictionary là một kiểu dữ liệu mới xuất hiện từ phiên bản 2.0 với cấu trúc là 1 tập dữ liệu chứa theo từng cặp Key-Value. Mỗi key trong tập dữ liệu luôn là duy nhất và không nhất theo theo trật tự nào. Và để tìm đến một Value nào trong tập thì ta chỉ cần tìm tới Key của nó là ra, list ở phiên bản 1.x cơ bản cũng là Dictionary với giá trị Key là số nguyên (interger) còn Dictionary thì Key có thể là String
 • Cú pháp của Dictionary trong Code Block là {key:value} trong khi List là [value,value,value]

 1. Node mới và Node update

 • Color Picker Node
 • AppendText: Cho phép chèn kí tự vào file định dạng .Txt
 • GetDirection Content: Tìm Directory của thư mục có thêm option search trong thư mục con
 • ImportExcel Node bây giờ có thêm Option Mở/Không mở file Excel

 

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment