Number và String trong Dynamo | VietBIMcoder
Dynamo 

[Dynamo] Dữ Liệu Cơ Bản- Number và String trong Dynamo

*NUMBER-SỐ

Dữ liệu kiểu số (Number) tìm trong Library ta được 3 kiểu input là NumberNumber SliderInteger Slider

 

+ Node Number: cho phép điền trực tiếp giá trị vào với mọi kiểu số nguyên hay thực

+ Node Number Slider: cho phép kéo theo thanh trượt với giá trị Max, Min, bước nhảy Step set trước. Với chế độ Run Automactic ta sẽ thấy được giá trị input thay đổi khi được kéo trên thanh trượt, bao gồm cả số nguyên hay thực

+ Node Integer Slider: tương tự Number Slider nhưng với giá trị là số nguyên

    • Phía trên là ví dụ về giá trị đơn, giá trị mảng(hay list) của number sẽ được tạo bằng 3 node như sau:

+ Node Range

+ Node Sequence

+ CodeBlock ( có thể kick double trên màn hình để gọi node này ra nhanh)

*STRING – KÍ TỰ

Dữ liệu kiểu String là dữ liệu dạng kí tự, chuỗi kí tự và được input bởi node String hay CodeBlock

  • Các Node liên quan đến String thông dụng :

*CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU QUA LẠI GIỮA STRING VÀ NUMBER

Trong quá trình thao tác trong Dynamo đôi lúc cần chuyển đổi qua lại 2 kiểu dữ liệu này để thuận tiện cho xử lí ta có thể ép kiểu bằng 2 node String.ToNumber và ngược lại là String from Object

Việc ép kiểu từ string sang number không phải lúc nào cũng thành công, nhưng ngược lại từ Number sang String thì luôn được

 

Đơn giản phải không nào !!!

Bài viết liên quan

Leave a Comment